www.tarnobrzeg.wsh-kielce.edu.pl

Strona główna

Witamy w kolejnej edycji programu „Matma za pięć dwunasta”. Podobnie jak w latach poprzednich zapraszamy na kompleksową powtórkę najważniejszych informacji z matematyki. Zakres powtórki obejmuje program obowiązujący z matematyki na tegorocznej maturze na poziomie podstawowym. Jak co roku zajęcia poprowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym, pracownicy naszej uczelni i członkowie OKE. Wzorem roku ubiegłego, oprócz programu stacjonarnego proponujemy kontrolę swoich umiejętności poprzez rozwiązanie testu - konkursu internetowego. Aby motywacja do rywalizacji była większa na zwycięzców konkursu i uczestników programu stacjonarnego  czekają atrakcyjne nagrody (czytaj poniżej). Zapoznajcie się także z regulaminem programu (do pobrania w lewym menu).

Test konkursowy (dostępny po zalogowaniu)

Matma za pięć dwunasta wersja stacjonarna

Tą formę powtórki polecamy osobom które chcą uporządkować swoje wiadomości z matematyki i uzupełnić ewentualne braki. Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowym (piątki - wykłady soboty - ćwiczenia) w siedzibie Zamiejscowego Wydziału Nauk Ekonomicznych WSH w Tarnobrzegu ul Moniuszki 6. Jest to forma zdecydowanie bardziej efektywna niż powtórka on Line. Poza tym forma prowadzenia zajęć zbliżona jest do systemu akademickiego (wykłady/ćwiczenia) dając namiastkę przyszłego studiowania. Wszystkie zajęcia odbywają się w nowoczesnych klimatyzowanych salach Tarnobrzeskiego wydziału WSH.
Uczestnictwo w zajęciach jest punktowane. Punkty otrzymuje się za frekwencje, aktywność na zajęciach i rozwiązywanie zadań przygotowanych przez wykładowców. Na zwycięzców programu stacjonarnego czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce tablet, drugie nawigacja satelitarna, trzecie miejsce cyfrowy aparat fotograficzny.
Terminy spotkań: podane będą na stronie internetowej Zamiejscowego Wydziału Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach.


Orientacyjny zakres tematyczny:

1. Liczby rzeczywiste.
2. Wyrażenia algebraiczne.
3. Równania i nierówności.
4. Funkcje.
5. Ciągi.
6. Funkcje trygonometryczne.
7.  Planimetria.
8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
9.  Stereometria.
10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Matma za pięć dwunasta wersja on-line

Ta wersja ma charakter testu konkursowego przeznaczona jest dla osób, które nie chcą lub nie mogą dojeżdżać na zajęcia stacjonarne. Wersja on-line polega na sprawdzeniu posiadanej wiedzy poprzez rozwiązanie testu.  Ma ona charakter zdecydowanie bardziej ogólny a wyniki testu są jedynie orientacyjną informacją o stanie posiadanej wiedzy. W ramach tej wersji programu każda osoba, która zarejestruje się na stronie quizu, będzie miała możliwość rozwiązania konkursowego testu z matematyki. Zakres testu obejmuje program z matematyki na poziomie podstawowym, obowiązujący podczas matury 2014. Osoby, które zdobędą największą ilość punktów zostaną nagrodzone: pierwsze miejsce tablet, drugie nawigacja satelitarna, trzecie miejsce cyfrowy aparat fotograficzny. Test będzie dostępny na tej stronie od 1 marca do 6 kwietnia 2014r Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. ZANIM ZACZNIESZ ROZWIĄZYWAĆ TEST - PRZECZYTAJ REGULAMIN.

 

Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy.